SITE-UL ESTE MOMENTAN IN CONSTRUCTIE!
Vineri, 25 Septembrie 2020

HCL 83 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI PENTRU ANUL 2016

HCL 84 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR CU PRIVIRE LA EXCUTIA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUELI PE TRIMESTRUL II 2016

HCL 85 PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HCL 51/21.03.2016

HCL 86 PRIVIND ASOCIEREA UAT FIENI CU CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI “MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL FIENI-STR. BARAJULUI STR. LIVEZILOR

HCL 87 PRIVIND INVENTARUL BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL ORASULUI FIENI-PIATA CENTRALA

HCL 88 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU SOLUTIONAREA CERERILOR PRIVIND REPARTIZAREA UNEI LOCUINTE CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

HCL 89 PRIVIND DESMNAREA PRIMARULUI ORASULUI FIENI CA REPREZENTANT AL UAT FIENI IN ADI

HCL 90 PRIVIND MANDATAREA SPECIALA A REPREZENTANTULUI UAT FIENI IN ADI

HCL 91 PRIVIND DESEMNAREA PRIMARULUI ORASULUI FIENI CA REPREZENTANT UAT FIENI IN ADI APA DAMBOVITA

HCL 92 PRIVIND APROBAREA REZILIERII CONTRACTULUI DE COMODAT INTRE C.L. FIENI SI “FUNDATIA DE DEZVOLTARE MONTANA CARPATICA”

HCL 93 PRIVIND MODIFICAREA ART.3 DI HCL 30/28.01.23016 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI DIN ZONA STRADA STADIONULUI CATRE APELE ROMANE

HCL 94 PRIVIND MODIFICARE HCL 35/22.04.2016

HCL 95 PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI IULIAN TATULESCU IN CALITATE DE PRIMAR AL UAT FIENI CA REPREZENTANT IN GAL “BUCEGI-LEAOTA”

HCL 96 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR.6410/10.07.2006 INTRE CL AL ORASULUI FIENI SI SC MARIV SRL

HCL 97 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL C.L. FIENI

HCL 98 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMELOR SI STATELOR DE FUNCTII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

HCL 99 PRIVIND REVOCAREA HCL 57/31.03.2016

 

Plati Online
Strategia Locala Fieni

Newsletter


 

UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor
Inovatie in administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European

 

Implementare si certificare sistem de integrat calitate - mediu - sanatate si siguranta ocupationala - securitatea informatiei la Primaria Fieni Pentru informatiidetaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro si www.fonduriadministratie.ro