SITE-UL ESTE MOMENTAN IN CONSTRUCTIE!
Marți, 01 Decembrie 2020

HCL 21 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI A STATELOR DE FUNCTII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

HCL 22 PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2017

HCL 23 PRIVIND APROBAREA SCHIMBARII DENUMIRII LICEULUI TEHNOLOGIC ,,AUREL RAINU”FIENI

HCL 24 PRIVIND APROBAREA INFIINȚARII SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FARA STĂPÂN DIN ORAȘUL FIENI

HCL 25 PRIVIND APROBAREA CREDITELOR DE ANGAJAMENT PENTRU ACŢIUNI MULTIANUALE-PERIOADA 2017-2018-OBIECTIV DE INVESTIȚII PENTRU PROIECTUL “MODERNIZARE STRAZI ORAS FIENI, JUD DAMBOVITA –STR. BARAJULUI SI STR. LIVEZILOR’

HCL 26 PRIVIND APROBAREA DIN VENITURILE PROPRII ALE BUGETULUI LOCAL A SUMEI DE 14.000 LEI PENTRU FINANȚAREA COMPLEMENTARA DIN ANUL 2017 A LICEULUI TEHNOLOGIC „AUREL RAINU” FIENI

HCL 27 PRIVIND APROBAREA DIN VENITURILE PROPRII ALE BUGETULUI LOCAL A SUMEI DE 14.000 LEI PENTRU FINANȚAREA COMPLEMENTARA DIN ANUL 2017 A LICEULUI TEHNOLOGIC „AUREL RAINU” FIENI

HCL 28 PRIVIND APROBAREA DIN VENITURILE PROPRII ALE BUGETULUI LOCAL A SUMEI DE 31.500 LEI PENTRU FINANȚAREA ÎN ANUL 2017 A GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATĂ“FIENI

HCL 29 PRIVIND APROBAREA CONTRAVALORII ALOCATIEI VALORICE A NORMEI DE HRANĂ PENTRU POLIŢIŞTII LOCALI DIN CADRUL SERVICIULUI POLIŢIA LOCALĂ DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI FIENI PENTRU ANUL 2017

HCL 30 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII ÎN ANUL 2017 A EXCEDENTULUI ANUA AL BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIŢIULUI BUGETAR AFERENT ANULUI 2016

HCL 31 PRIVIND STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CHELTUIELI ALE U.A.T. FIENI PENTRU ACŢIUNILE DE PROTOCOL,CONSUMUL DE CARBURANT,PRECUM ŞI COSTURILE PENTRU CONVORBIRILE TELEFONICE

HCL 32 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2017

HCL 33 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE BUGET AL ACTIVITĂŢII FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII PE ANUL 2017

HCL 34 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE DATORATE DE ORAȘ FIENI ÎN CALITATE DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI GAL BUCEGI-LEAOTA PENTRU ANUL 2017

HCL 35 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SOCIETATII GOSPODARIE LOCALA SI TRANSPORT FIENI S.R.L. IN ANUL 2017

HCL 36 APROBAREA ACOPERIRII PIERDERII SOCIETATII GOSPODARIE LOCALA SI TRANSPORT FIENI S.R.L. PE ANUL 2016

Plati Online
Strategia Locala Fieni

Newsletter


 

UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor
Inovatie in administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European

 

Implementare si certificare sistem de integrat calitate - mediu - sanatate si siguranta ocupationala - securitatea informatiei la Primaria Fieni Pentru informatiidetaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro si www.fonduriadministratie.ro